Een tiental jaar geleden suggereerde de socioloog Peter Berger dat “on the international religious scene, it is conservative or orthodox or traditionalist movements that are on the rise almost everywhere”.
Een uitspraak die toen meer twijfel opriep dan nu. Ook al blijft het in West-Europa nog relatief stil qua religieuze heropleving, dit is slechts een kwestie van tijd. Religie zal eens zo belangrijk worden, conservatisme eens zo mooi.
Waar we de laatste jaren wèl mee geconfronteerd werden is eerder een negatieve tendens. Wetenschap wordt in twijfel getrokken en religie wordt tot een pseudowetenschap gebombardeerd. Creationisten en aanhangers van intelligent design eisen dat er binnen het onderwijs gelijke aandacht gaat naar de schepper God als naar Darwin wanneer het gaat over evolutie. De universiteit Gent startte onlangs een project op ter “promotie” van de correcte wetenschappelijke argumenten. Creationisme en de belangrijke variant intelligent design kennen een flinke opmars, vooral in de Verenigde Staten, en intussen overgewaaid naar Europa. Zowel in het Christendom als in de Islam (en het Jodendom) wordt de mens (terug) op haar voetstuk geplaatst met de schepper God als opperwezen. Deze opflakkering binnen het Christendom zien we ook, maar niet zozeer, binnen het katholicisme, maar voornamelijk bij protestanten. Onze noorderburen zijn hiervan een schoolvoorbeeld. Alle leeftijdsgroepen voelen zich blijkbaar aangesproken tot de idee van een geschapen werkelijkheid waarbij de evolutietheorie zonder enige nuance radicaal wordt afgewezen. Naast de verscheidenheid aan vormen binnen het creationisme is het geloof in die schepper een gemeenschappelijk gedeeld geloof.
Met valse argumenten, al dan niet ontleend aan intelligent design, wil men het werk van Darwin ontkrachten.
Het is duidelijk dat intelligent design noodzakelijk is voor het creationisme om nog maar een beetje wetenschappelijk relevant over te komen. Aanhangers van deze stroming geloven dat menselijke eigenschappen zoals bijvoorbeeld het oog te complex en te ingenieus zijn zodat het niet anders kan dan dat er een intelligent wezen achter zit. Wanneer creationisten teruggrijpen naar een goddelijke ingreep is dit natuurlijk geen wetenschap, maar een geloofsuiting. De evolutietheorie daarentegen is een sterk onderbouwde wetenschappelijke theorie.
Het ontstaan van fossielen en soorten, adaptaties, de ontwikkeling en de samenhang van het leven worden immers verklaard. Creationisme is waardeloos, maar religie is dat niet. Hiermee wil ik zeggen dat creationisme
En intelligent design gewoonweg slechte religie zijn. Zingeving zal uiteraard voor veel mensen ingevuld
worden door een eerder religieuze ingesteldheid, het is echter wel fout dit geloof voor te stellen als een theorie gebaseerd op wetenschappelijke objectiviteit. Daarom is de eis van de creationisten en het debat op zich om dit wereldbeeld te introduceren in het onderwijs totale waanzin. Is het hele debat en al die aandacht wel representatief voor de bevolking? In Europa zal het uiteindelijk nog meevallen, maar in de VS is het al iets helemaal anders. Blijkt uit onderzoek dat de helft van de Amerikanen teruggrijpen naar het creationisme. Beangstigend. Het creationisme kent dus duidelijk veel succes, hoewel er zich helemaal geen nieuwe wetenschappelijke feiten hebben aangediend die de evolutietheorie op de helling zetten. Wetenschapsfilosoof Gerard Bodifée ziet in dit fenomeen een massaal analfabetisme. De kerk stelt zich momenteel “progressiever” op en verkondigt een goede, betere verhouding tussen religie en wetenschap. “Het zijn de kwakzalvers die nu succes hebben”. Bodifée schetst die verhouding simpel en helder. Het ontkennen van wetenschappelijke feiten is waanzin en nutteloos, toch kunnen we die feiten soms irrelevant vinden’ Religie wordt zo vertaald als een soort contract dat je met jezelf sluit waardoor je kan bijdragen tot een betere wereld. Je draagt dus een zekere beschaving uit. Laten we hopen dat het opgestarte project vanuit de universiteit Gent zoden aan de dijk brengt. Religie en wetenschap kennen hun plaats in het onderwijs en zo ook in de maatschappij. Beide zijn zinvol, op hun eigen manier.

Vbr. Stud. Pol. GVdB v. Görik