De lichtheid van de ‘leidcultuur’

In de aanschijn van massa-immigratie en de gefaalde integratie van de islam in onze samenleving, gebruiken sommige politici een woordenschat die de hoop tot integratie tegen wil en dank moet uitdrukken. Zinsneden als ‘Het aanvaarden van onze westerse normen en waarden’ en ‘integratie in onze Verlichte cultuur’ komen frequent uit de mond van zich conservatief wanende partijpolitieke opiniemakers. Het is echter opvallend hoe weinig conservatisme dit soort uitspraken in de praktijk bevat.

Lees verder De lichtheid van de ‘leidcultuur’

Advertenties

Beste Mr. Hollande, u bent niet de oplossing maar het probleem

Gisteren vierde u de 227ste verjaardag van het bloedvergieten aan de Bastille, wat leidde tot de instelling van het regime dat u vandaag vertegenwoordigt als staatshoofd van de Franse republiek. Op diezelfde 227ste verjaardag van dat bloedvergieten, leed uw republiek zelf onder bloedvergieten. We kunnen het niet laten op te merken hoe wrang het is dat u dit bloedvergieten veroordeeld met ‘de waarden van de republiek’, die zelf begon met bloedvergieten.

Lees verder Beste Mr. Hollande, u bent niet de oplossing maar het probleem

Staken voor een illusie

Gisteren mocht Minister van Justitie Koen Geens eigenhandig kennis maken met de zelfverklaard ‘progressieve’ en ‘sociale vakbond’. Na een wekenlange staking leek het hen wel een goed idee om het kot even kort en klein te slaan.

Lees verder Staken voor een illusie

Capituleert ons onderwijs voor de islam?

De definitieve capitulatie is ingezet. Kennelijk is het katholiek onderwijs van plan moslims een volwaardige plek in zijn scholen te geven. Er komt o.a. plaats voor hoofddoeken (een grote trendbreuk met eerder beleid), plekken om te bidden en islamles buiten de schooluren. Volgens Lieven Boeve, topman van het katholieke onderwijs, is het een ‘ambitieus’ project en bleek uit ‘onderzoek’ dat de identiteit helemaal zou verwateren als ze niets deden.

Lees verder Capituleert ons onderwijs voor de islam?

Welkom

Geachte lezer,

Conserva et Aedifica !

De wapenspreuk van het Antwerps Verbond blijft voor ons van tel, zeker aan het begin van dit digitale tijdperk. Meer dan ooit is het onze intentie om deze spreuk (handhaaf en bou!) in daden om te zetten. Daarom ook zag deze weblog het levenslicht. Wij wensen immers op deze manier Tegenstroom uit te bouwen tot een tijdschrift dat niet enkel in papieren vorm verschijnt, maar eveneens een digitale verschijningsvorm kent waarin gelijkgezinde artikelen en punten besproken zullen worden. Zo bouwen we aan de verspreiding van ons Vlaams-conservatief gedachtegoed.

Vanzelfsprekend blijven wij echter streven naar een goede kwaliteit. Dit geldt zowel voor de papieren versie als de digitale. Deze weblog zal u twee soorten artikelen aanbieden. Enerzijds zullen er korte opinies en analyses te vinden zijn, anderzijds zullen er een beperkt aantal artikelen verschijnen uit de oude edities van Tegenstroom. Om de papieren versie van Tegenstroom volledig te lezen, kan u zich abonneren op ons vierjaarlijks tijdschrift.

Verder rest ons niets meer dan u veel, maar vooral nuttig, leesplezier te wensen.

De redactie

Staten-Generaal 2016: “Het belang van een communautaire agenda”

Op donderdag 17 maart organiseert KVHV naar jaarlijkse gewoonte haar Staten Generaal te Antwerpen. Met dit evenement willen we met flaminganten uit alle strekkingen nadenken over de toekomst van onze Vlaamse heimat.

Lees verder Staten-Generaal 2016: “Het belang van een communautaire agenda”

‘Autonomiedenken’: een vals filosofisch beginpunt voor een debat over leven & dood

Het zika-virus doet het aantal abortussen in Zuid-Amerika dramatisch toenemen, terwijl in ons Vlaanderland de discussie rond de euthanasie-wetgeving voor de zoveelste keer hevig oplaait. Geen slecht idee dus om even een stapje achteruit te zetten om de zaken kalm maar kritisch te beschouwen.

Lees verder ‘Autonomiedenken’: een vals filosofisch beginpunt voor een debat over leven & dood