Bo Van Spilbeeck: Mediagekte na geslachtsverandering

Langs deze weg wenst het KVHV-Antwerpen te reageren op de groeiende (trans)genderpolemiek en de selectieve intense media-aandacht die aan dit fenomeen gespendeerd wordt, naar aanleiding van de geslachtsverandering van VTM-journalist Boudewijn (Bo) van Spilbeeck.

Lees verder Bo Van Spilbeeck: Mediagekte na geslachtsverandering

‘Autonomiedenken’: een vals filosofisch beginpunt voor een debat over leven & dood

Het zika-virus doet het aantal abortussen in Zuid-Amerika dramatisch toenemen, terwijl in ons Vlaanderland de discussie rond de euthanasie-wetgeving voor de zoveelste keer hevig oplaait. Geen slecht idee dus om even een stapje achteruit te zetten om de zaken kalm maar kritisch te beschouwen.

Lees verder ‘Autonomiedenken’: een vals filosofisch beginpunt voor een debat over leven & dood

Werkelijke medische vooruitgang?

De Standaard rapporteerde gisteren (12/02/2015) dat in ons land zo’n 12.000 NIPT-testen werden verricht. Deze bloedtest kan vroeg in de zwangerschap vertellen of je kind al dan niet het syndroom van Down heeft. Ze is ook heel betrouwbaar. Volgens de krant zelfs 99,9%. Het enige nadeel is dat de NIPT-test een dure aangelegenheid is (het wordt immers niet terugbetaald). Maar wat is nu 450 à 600 euro voor de geruststelling dat je kind niet gehandicapt is?  Niets toch. Zelfs onze Noorderburen komen bijvoorbeeld massaal naar het privélab Gendia in Antwerpen voor de test. NIPT is namelijk in Nederland verboden voor het grote publiek.

Lees verder Werkelijke medische vooruitgang?

Een nieuwe genocide door ISIS

Al enkele weken woedt er een hevige vervolging tegen de Christenen in Irak en Syrië door de extremistische groep ISIS die een islamitische staat willen oprichten in het Midden-Oosten. Sinds begin juli heeft de leider van de terreurgroep zich tot kalief uitgeroepen van alle moslims wat op heel wat discussie leidde in de moslimwereld zelf.

Lees verder Een nieuwe genocide door ISIS

Wir rechtfertigen uns nicht, wir begründen.

Enige tijd geleden stootte ik op een artikel in een lokale Leuvense gazet waar een Leuvense Verbondsbroeder de kans kreeg om tekst en uitleg te geven over zijn afdeling van het KVHV. Een mooie kans om bekendheid te vergroten, met het zicht op eventuele schachtenwerving. Omdat studentenpetten niet meer tot de gangbare klederdracht behoren van de doorsnee student wordt de vergelijking met die andere Vlaams-nationalistische studentenvereniging met pet en lint NSV snel gemaakt. Ik moest wel wat schrikken toen werd uitgelegd dat de NSV eerder conservatief en radicaal zou zijn, tegenover een meer “gematigd” KVHV. Daarna las ik nog dat KVHV-Leuven niet racistisch zou zijn, omdat ze – hou je vast – een geadopteerde Indiër tot de hunnen mogen tellen. In Veto, een Leuvens studentenmagazine deed diezelfde brave jongeman dit nog eens netjes over.

Lees verder Wir rechtfertigen uns nicht, wir begründen.