Open debat of mea culpa?

Het publieke debat van de laatste dagen wordt gedomineerd door een oud zeer: racisme. Als iemand diegrotendeels opgroeide in de jaren ’90, die werd getekend door de eerste “zwartezondag” met een ongeziene piek in politieke correctheid als antwoord, voelde ikniet meteen een drang om mij in de polemiek te mengen. Het is bijzonder riskantom kritisch te reflecteren over ‘racisme’, zeker in een periode waarin jesolliciteert voor een zo goed mogelijke baan, omdat het politiek correctedenken van die jaren ’90 verzacht, maar niet verdwenen is. Ik ben bovendienniet langs geweest bij Peter Verlinden thuis met mijn krijtstukken. Zelfs alskind was ik geen grote kunstenaar. Ik ben tenslotte ook niet langs het slachthuis gepasseerd voor een varkenskop en varkensbloed om een lokale moskee te besmeuren. Aangesproken voelde ik mij dus niet echt door de uitspraken van Peter Verlinden, maar ach wat had ik mij vergist. Later meer daarover.

Lees verder Open debat of mea culpa?

Over Multiculturele Moordzaken en Gevelbekladding

De voorbije veertien dagen waren niet bepaald vredig in het multiculturele België. Drie geweldadige overvallen in Leuven door jonge Marokanen, happy slappende Tsjetsjenen in Roeselare, de moord op Mikey Peeters in Brugge, de terroristische aanslag in het Joods museum van Brussel en ook het stoute opschrift op de muur van Peter Verlinden. De rode draad in elk van deze incidenten is dat telkens de daders vreemdelingen zijn, met uitzondering dan van de vermoedelijk autochtone gevelbeklader.

Lees verder Over Multiculturele Moordzaken en Gevelbekladding

KVHV-Antwerpen voert actie tegen smakeloosheid

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen (KVHV-Antwerpen) organiseert op woensdag 1 en zondag 5 februari een ludieke actie tegen de opvoering van het toneelstuk ‘On the concept of the face, regarding the son of God, volume 2’van Romeo Castellucci. Volgens het KVHV getuigt deze opvoering van weinig smaak. Wij zijn van mening dat het onnodig choqueren om te choqueren past bij het gedrag dat men van pubers kan verwachten, maar niet van beschaafde kunstenaars. Kunst zou net een unieke kans moeten bieden om een beschaving verder te vormen vanuit de traditie van de gemeenschap waarin zij plaats vindt. Vanuit dit standpunt zijn creativiteit en oprechte schoonheid noodzakelijk om de banale en soms ruwe werkelijkheid (in casu: ouderen met fecale incontinentie) van ons dagdagelijkse bestaan te overstijgen. Van dit alles vinden wij niets terug in het zogenaamde “schuwstuk” van Castellucci. Integendeel. De meedogenloze willekeur van een ernstige ziekte wordt in al zijn lelijkheid uitvergroot, ondersteund door respectloze godslastering, die het stuk zijn rebelse imago moet verzorgen. De vrijheid van meningsuiting, waar kunstenaars als Castellucci zich op zouden kunnen beroepen, vereist een innerlijke voornaamheid, die zich niet laat kenmerken door puberale provocaties als deze. Als geëngageerde jongeren willen we via een positieve actie onze verontwaardiging uiten tegenover culturele laagtepunten als deze. Bij deze roepen wij iedereen op, zowel gelovigen als niet-gelovigen, om hetzelfde te doen.

Lees verder KVHV-Antwerpen voert actie tegen smakeloosheid

Politieke correctheid op hol geslagen: “Pippi is racistisch”

‘Pippi Langkous is racistisch’. Deze titel kon men lezen op de webstek van De Standaard (8/11). Volgens Eske Wollrad, een Duitse theologe, schreef de auteur van de Pippi Langkous-boeken Astrid Lindgren Pippi’s slechte eigenschappen toe aan haar contact met de negertjes. Haar neiging tot liegen kwam bijvoorbeeld door haar lange verblijf in Afrika. Dat was niet het enige. Blijkbaar bogen de zwarte kindertjes eerbiedig voor blanke mannen in meerdere Pippi Langkous-boeken. Duidelijk een teken van verborgen racisme… Dit is niet de eerste keer dat dit soort onderzoeken of standpunten in de media verschijnen. Een tijdje geleden was er ook al een heel gedoe rond het album ‘Kuifje in Afrika’. Volgens een Britse commissie voor rassengelijkheid bevatte het boek: ‘weerzinwekkende racistische vooroordelen’. Een ander voorbeeld is ‘De hut van oom Tom’. Een Amerikaanse uitgever had in een nieuwe uitgave het woord “nigger” geschrapt. Dit kon immers niet meer in de context van vandaag. Speciale commissies, censureren van bepaalde woorden, … als dit u niet doet denken aan dat ene boek van Orwell, dan hebt u dat boek niet gelezen.

Lees verder Politieke correctheid op hol geslagen: “Pippi is racistisch”

Decadentie subsidiëren

‘Belgian Gay Pride lijkt gered’. Dit was de titel van een artikeltje dat werd gepubliceerd op 14 oktober op de webstek van De Standaard. Goed… Het eerste belangrijke punt: dergelijke optochten kenmerken de hedendaagse decadentie van onze maatschappij. Het is toch ver gekomen dat zo’n evenement als normaal wordt gelabeld. Iedereen doet zijn best om er zo belachelijk mogelijk uit te zien door opzettelijk zo’n abnormaal mogelijk gedrag tentoon te stellen. Elke waardigheid van de beschaafde mens gaat hier verloren. Me dunkt dat de achterliggende reden van die Gay Pride optochten – het opkomen resp. uitkomen voor uw geaardheid – net door die wansmakelijke taferelen niet echt vooruit geholpen wordt. Het is niet direct onze taak om de organisatoren te wijzen op deze emancipatie blokkade, maar bij deze hebben we dat dan toch maar gedaan.

Lees verder Decadentie subsidiëren

Niet in Onze Naam: een bedenkelijke verdediging van cultuur

Wij, het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) Antwerpen, hebben teleurgesteld kennis kunnen nemen van de actie die de kunstenaars van “Niet in Onze Naam” voeren tegen wat zij bestempelen als Vlaams-nationalistische verenging. Zoals de naam van het evenement dat deze kunstenaars organiseren al zegt hekelen zij de propagandering van nationalisten zoals Peumans, Bourgeois en De Wever, die de solidariteit als essentiële bouwsteen van de cultuur zouden ondergraven. Nu hebben wij geen probleem met vrijwillige burgerinitiatieven als weerwoord op een politieke werkelijkheid, integendeel zelfs, maar wij willen hier toch enkele ernstige bedenkingen maken bij de argumentatie die hiervoor wordt gebruikt.

Lees verder Niet in Onze Naam: een bedenkelijke verdediging van cultuur

Is dit ons land?

De overgang van oud op nieuw wordt meestal gevierd op een zeer typische manier namelijk met drank, vuurwerk, hier en daar de occasionele vechtpartij,… Niets nieuws onder de zon denkt men dan, maar dit was niet het geval voor de bewoners van de Draaiboomwijk in Hoboken. Deze wijk in Antwerpen stond al niet bekend als één van de aangenamere buurten van Hoboken en Antwerpen. Jarenlang probeerde het stadsbestuur het probleem van de ontaarde allochtone jongeren in te dijken door het starten van allerlei buurtprojecten met samenwerking van de allochtone buurtvaders. Maar dit lijkt echter gefaald te hebben want het nieuwe jaar was nog maar pas begonnen of de talrijke Marokkaanse jongeren die Antwerpen arm is, begonnen weer amok te maken. Ruiten werden ingeslagen, containers in brand gestoken, e.d. het onveiligheidsgevoel (en vooral het gevoel van onmacht) van de bewoners werd dan ook wederom versterkt. Dit is goed te zien wanneer men deze buurtbewoners aan het woord wil laten met betrekking tot het onderwerp. Buiten een kranige oudere man durft niemand uit deze geterroriseerde wijk praten over de situatie. Maar wat deze man zegt, spreekt boekdelen. Iedereen weet wat de problemen zijn maar ofwel kijken ze weg ofwel bieden ze geen realistische oplossingen aan. De Antwerpenaar en meer bepaald de Hobokenaar heeft in hun politie en politici geen vertrouwen meer.

Lees verder Is dit ons land?