Bo Van Spilbeeck: Mediagekte na geslachtsverandering

Langs deze weg wenst het KVHV-Antwerpen te reageren op de groeiende (trans)genderpolemiek en de selectieve intense media-aandacht die aan dit fenomeen gespendeerd wordt, naar aanleiding van de geslachtsverandering van VTM-journalist Boudewijn (Bo) van Spilbeeck.

Lees verder Bo Van Spilbeeck: Mediagekte na geslachtsverandering

De lichtheid van de ‘leidcultuur’

In de aanschijn van massa-immigratie en de gefaalde integratie van de islam in onze samenleving, gebruiken sommige politici een woordenschat die de hoop tot integratie tegen wil en dank moet uitdrukken. Zinsneden als ‘Het aanvaarden van onze westerse normen en waarden’ en ‘integratie in onze Verlichte cultuur’ komen frequent uit de mond van zich conservatief wanende partijpolitieke opiniemakers. Het is echter opvallend hoe weinig conservatisme dit soort uitspraken in de praktijk bevat.

Lees verder De lichtheid van de ‘leidcultuur’

“Het is niet onze schuld dat anderen in de wereld het slechter hebben dan wij”

De Brasschaatse burgemeester Jan Jambon (N-VA) heeft met een opgemerkte toespraak de linkse goegemeente de gordijnen ingejaagd. “Het is niet onze schuld dat anderen in de wereld het slechter hebben dan wij”, zei de prominente N-VA’er. Direct kakelden de linkse utopisten dat hij andermaal bewees hoe asociaal en fout hij was. “Schandalig dat hij dat durft te zeggen. Vanzelfsprekend dragen wij schuld”, lazen we onder andere op de sociale media.

Lees verder “Het is niet onze schuld dat anderen in de wereld het slechter hebben dan wij”

Wir rechtfertigen uns nicht, wir begründen.

Enige tijd geleden stootte ik op een artikel in een lokale Leuvense gazet waar een Leuvense Verbondsbroeder de kans kreeg om tekst en uitleg te geven over zijn afdeling van het KVHV. Een mooie kans om bekendheid te vergroten, met het zicht op eventuele schachtenwerving. Omdat studentenpetten niet meer tot de gangbare klederdracht behoren van de doorsnee student wordt de vergelijking met die andere Vlaams-nationalistische studentenvereniging met pet en lint NSV snel gemaakt. Ik moest wel wat schrikken toen werd uitgelegd dat de NSV eerder conservatief en radicaal zou zijn, tegenover een meer “gematigd” KVHV. Daarna las ik nog dat KVHV-Leuven niet racistisch zou zijn, omdat ze – hou je vast – een geadopteerde Indiër tot de hunnen mogen tellen. In Veto, een Leuvens studentenmagazine deed diezelfde brave jongeman dit nog eens netjes over.

Lees verder Wir rechtfertigen uns nicht, wir begründen.

“Zwarte zaterdag in South Carolina”.

Dit was de titel van een artikel op zondag 22 januari in De Standaard online waarin buitenlandcorrespondente Evita Neefs zich weer van haar slechtste kant liet zien. In het artikel heeft Neefs het over de republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat South Carolina. Het eerste gedeelte is louter informatief, niet veel op aan te merken. Echter, daarna start de persoonlijke berichtgeving van iemand die de voorverkiezingen bekijkt met een Belgische bril.

Lees verder “Zwarte zaterdag in South Carolina”.