photo-1423592707957-3b212afa6733Uiteraard is de realisatie van Tegenstroom niet mogelijk zonder uw steun! Door de storting van de luttele som van €20 op het rekeningnummer BE70-7330-3681-1025 met vermelding ‘abo KVHV’ en een verwijzing naar uw adres ontvangt u vierjaarlijks Tegenstroom in papieren versie.

 

U kan ook toetreden tot onze Tabula Honoris. Voor €50 wordt u steunend lid, voor €100 erelid. Dankzij de massale morele en financiële steun van onze oud-studenten en sympathisanten, kunnen wij onze werking steeds verder uitbreiden en verbeteren.