De lichtheid van de ‘leidcultuur’

In de aanschijn van massa-immigratie en de gefaalde integratie van de islam in onze samenleving, gebruiken sommige politici een woordenschat die de hoop tot integratie tegen wil en dank moet uitdrukken. Zinsneden als ‘Het aanvaarden van onze westerse normen en waarden’ en ‘integratie in onze Verlichte cultuur’ komen frequent uit de mond van zich conservatief wanende partijpolitieke opiniemakers. Het is echter opvallend hoe weinig conservatisme dit soort uitspraken in de praktijk bevat.

3828023182_7d650c2c08_b
Flickr.com

Een mens van goede wil kan onze huidige samenleving inderdaad als ‘Verlicht’ omschrijven. Maar geeft onze huidige samenleving wel voldoende voedsel om zich érgens in te kunnen integreren? Iemand die de huidige momentopname als positief eindpunt ziet in één een teleologische geschiedopvatting richting meer secularisatie en een almachtiger wordende staat, zal dat allicht vinden. Maar zo’n een opvatting kan bezwaarlijk conservatief genoemd worden. Conservatisme zou immers vereisen dat iemand de integrale geschiedenis steeds mee in rekening brengt om een totaalvisie over onze beschaving te verkrijgen.

Wie bijvoorbeeld beweert dat de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw tot ‘onze normen en waarden’ behoort, impliceert dat het grootste deel van de West-Europese geschiedenis niet tot die normen en waarden behoord blijkt te hebben. Dat is behoorlijk revolutionair en verre van conservatief. Daarnaast worden met een maniakale frequentie regels bedacht om uiterlijkheden die voortkomen uit de islam te verbieden. Argumentatie daarbij is steeds dat het gaat om symbolen van ‘onderdrukking’ of ‘ongelijkheid’. Dat bij een boerkiniverbod met die argumenten munitie gegeven wordt om ook de man die zich opkleed om zich in de stad te begeven (‘stadskledij’, weet u wel) te viseren, vormt duidelijk geen hindernis. Zo’n man richt zich immers ook naar ‘ouderwetse dwingende kledingvoorschriften’ en is zeker dat hij zich ongelijk gekleed zal hebben met zijn medemens die dogmatisch vasthoudt aan de huidige standaard van vrijetijdskledij.

Een conservatieve stem in het maatschappelijk debat dient weloverwogen te zijn en het vollédige erfgoed van de Westerse beschaving in rekening te houden. Wie meent te mogen spreken over ‘onze cultuur’ en zich niet de moeite getroost heeft zich die cultuur eigen te maken door de weg van Homeros en Plato over de Bijbel naar Dante en Voltaire te leren kennen, legt beter wat meer bescheidenheid aan de dag en spreekt liever over ‘onze huidige samenleving’. Wie per se de kiemen wilt leggen voor verdere afbraak van het westerse culturele erfgoed door naïef te denken dat regels omdat ze zich qua intentie tegen de islam richten, niet tegen ons kunnen keren, vervoegt maar best openlijk de schaar van progressieve weg-met-ons culturele revolutionairen.

Conservatisme geeft voldoende munitie om zich tegen de islam te keren, wetende welke agressieve houding deze ideologie zich altijd heeft aangemeten tegenover andere beschavingen. Maar we moeten beseffen dat de weg van de overheid niet de meest aangewezen weg is. Voor een groot deel omdat ‘rechts’ bestaat uit totaal a-culturele politici die door hun gebrek aan kennis onze eigen beschaving verloochenen en aanvallen. Voor een ander deel omdat de overheid maar een zwakke macht is tegenover religieuze overtuiging. De Franse Revolutionaire staat – waarvan sommige vertegenwoordigers zich overigens ook op de Verlichting beriepen – had bijvoorbeeld een massamoord nodig om het christendom te onderwerpen aan de staat.

Het wordt tijd dat politiek en overheid burgers weer ademruimte geven om fierheid op onze volledige beschaving uit te kunnen dragen. En vooral marge geeft om andere beschavingen die hier nooit hebben thuis gehoord buiten te kijken. Zonder dat we daarvoor gestraft worden met vaag gedefinieerde klachten betreffende onverdraagzaamheid of racisme. Of gestraft worden met nog meer immigratie vanuit die andere beschavingen die hun eerste onder het mom van ‘verrijking’ opleggen ten koste van de beschaving die we zelf moeten verloochenen.

Nicolas De Laet v. Pepsi
Praeses KVHV-Antwerpen 2016-2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s